Någonting för alla!

Någonting för alla!


Höstens alla kurser och föreläsningar hittar du här.

Det tryckta studieprogrammet delas ut till alla hushåll i Korsholm under v. 34 och fr.o.m. onsdag 19.8 kl. 17.00 kan du anmäla dig till kurserna här via webbsidan eller per telefon (06) 327 7266.

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra din kurshöst trygg och trivsam. Vi uppmanar alla att hålla minst 1 meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Om du känner dig det minsta sjuk eller om du återvänt från utlandsresa under de senaste 14 dagarna bör du inte delta i vår närundervisning.

Deltagare i gymnastikkurserna bör använda egen gympa-/yogamatta och egna gymnastikredskap enligt de instruktioner läraren ger.

Blev din kurs avbruten på våren och du hade hunnit få en faktura på kursavgiften?
Fakturan bör betalas i sin helhet. Du kommer att  få en kompensation som du får använda under höstterminen 2020. Vi kontaktar dig. 


HÖSTENS STUDIEPROGRAM

Vuxeninstitutet

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!