32

Bildkonst- och hantverksskola


Nu kan nya elever anmäla sig till höstens bildkonstskola eller hantverksskola.
Eleverna antas i anmälningsordning. 

Här kan du anmäla dig!

Bildkonstskolan
Hantverksskolan