Bildkonst

Bildkonst

bildkonst2

Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa.

Grundundervisning

Studiehelheterna 1–6 är ämnade för elever i åldern 7–12 år. Beroende på undervisningsgruppens storlek och sammansättning kan de tre första modulerna
genomföras under årskurserna 1–3 och de tre följande under årskurserna 4–6.

Helheterna består av 

1. Teckning
2. Målning
3. Keramik
4. Grafik
5. Tredimensionellt arbete
6. Fotogram + digital foto

Verkstadsstudier

Undervisningen består av studiehelheterna 7–10, vilka är ämnade för elever i åldern 13–19 år. Verkstadsstudierna förutsätter att man genomgått bildkonstens grunder och därmed har avlagt de 6 första studiehelheterna. Målet med undervisningen är att eleven skall utveckla sin konstnärliga uttrycksförmåga på ett eller flera områden av bildkonsten och fördjupa sina kunskaper och färdigheter.

Studiehelheterna är följande:

7. Målning
8. Teckning + grafik
9. Video + fotografering
10. Tredimensionellt arbete.