FinTandem

FinTandem – språkinlärning


Vasa Arbis erbjuder språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. 

Du kan anmäla dig under hela läsåret via www.fintandem.fi