Bildkonstens grunder åk 1-4

Free spots

No

Price

88,00 €

Undervisningen följer läroplanen för grundläggande konstundervisning. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. I avgiften ingår material. Ingen undervisning 18.10.2023.

Free spots

No

Course code

003005

Price

88,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Kristina Skog

Dates

23.08.2023 - 13.12.2023

Wednesday 12:30-14:00

Lessons: 30  (14 times)

Show all dates

Location

Replot-Björkö Skola - Slöjdsal
Kyrkvägen 94, 65800 Replot