GympaFlex

Vill du få möjlighet att fritt välja hur många gymnastikkurser du deltar i och när? Kanske det inte fungerar för dig att du skulle binda dig för en och samma kväll terminen igenom? Då är möjligen GympaFlex ett koncept som passar dig!

Med GympaFlex-kortet får du fritt delta i merparten av alla gymnastikkurser i vårt program, både svensk- och finskspråkiga, utan att behöva anmäla dig separat till någon av kurserna.

Kortet kostar 87,50 euro per termin och säljs i begränsat antal. När du anmält dig till GympaFlex finns ditt namn färdigt med i alla kursdagböcker som hör till konceptet. Anmäl dig senast en vecka före kurserna startar!

 

Vilka kurser som ingår i GympaFlex-konceptet hittar du under kursen GympaFlex

gympaflex symbol 19 20