Bildkonstskolan

Bildkonst

bildkonst2

 

Den grundläggande målsättningen med undervisningen är att skapa ett gott förhållande till konst och ge eleverna goda kunskaper och färdigheter i att skapa, utöva och framföra konst på ett mångsidigt sätt. Primära målsättningar är även att lägga grunden för ett livslångt intresse för konst.

Bildkonstskolan följer en läroplan fastställd 2018. Bildkonstundervisningen är processbetonad vilket innebär ett skapande från idé till färdig produkt där elevernas egna intresseområden, önskemål och målsättningar får påverka processen.

 

Studierna är indelade i gemensamma studier och temastudier

Gemensamma studier består av helheterna: Upptäcka (120 lekt) ämnade för elever i åk. 1-2, Öva (120 lekt) ämnade för elever i åk. 3-4 och Experimentera (60 lekt) ämnade för åk. 5-6.
Temastudierna är en fortsättning på gemensamma studier och består av Fördjupa (132 lekt) och Eget uttryck (68 lekt) ämnade i första hand för elever i åk. 7-.

Inom de gemensamma studierna lär sig eleverna bildkonstens grundläggande färdigheter. För varje läsår bestäms ett tema som bildar undervisningens röda tråd.

Inom temastudierna fördjupas de färdigheter som eleven förvärvat under de gemensamma studierna. Eleverna väljer egna fördjupningsområden.

 

 

Kurser och anmälan!

Då ett barn erlägger full kursavgift beviljas 25 % rabatt till dess syskon.
Material ingår i kursavgiften.