Någonting för alla!

På grund av ökad smittspridning av Coronaviruset gör Vuxeninstitutets kurser ett uppehåll under resten av oktober eller fortsätter som distansstudier.
Din lärare tar kontakt ifall din kurs fortsätter på distans. I annat fall får du ett meddelande om att kursen tar en paus.
Vi hoppas kunna återuppta kursen fr.o.m. november månad och i mån av möjlighet tas förlorade lektioner igen.

Vi beklagar men ser det som viktigt att agera ansvarsfullt då smittoläget i vår region tydligt försämrats.Höstlov 14-18.10

Ingen undervisning och kansliet är stängt.


 

Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar starkt befolkningen i Österbotten att använda ansiktsmask när man utför ärenden på offentliga platser utanför det egna hemmet. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.  

Vid Korsholms vuxeninstitut följer vi rekommendationen om användning av ansiktsmask. Vi ber därför alla kursdeltagare ta med sig egen ansiktsmask. Det är också viktigt att man stannar hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.  

Mer info: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/stark-rekommendation-om-anvandning-av-andningsskydd/


 

Någonting för alla!


Höstens alla kurser och föreläsningar hittar du här.

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra din kurshöst trygg och trivsam. Vi uppmanar alla att hålla minst 1 meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Om du känner dig det minsta sjuk eller om du återvänt från utlandsresa under de senaste 14 dagarna bör du inte delta i vår närundervisning.

Deltagare i gymnastikkurserna bör använda egen gympa-/yogamatta och egna gymnastikredskap enligt de instruktioner läraren ger.

 


HÖSTENS STUDIEPROGRAM

Vuxeninstitutet

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!

instagram svart    f svart         #korsholmsvuxeninstitut

Gilla och följ oss på våra sociala medier!