SPORTLOV

SPORTLOV

26.2-3.3.2024

 

Alla kurser har paus

(om inte annat överenskommits i gruppen)

och kansliet är stängt.

Aktuellt för seniorerinom hem- och boendeservice

TONY PELLFOLK, LISBETH FAGERSTRÖM, SOFIA SVARTSJÖ,
CAROLA LITHÉN, LINDA AHLBÄCK

Aktuellt för seniorer
inom hem- och boendeservice


Torsdag 7.3 kl. 18:00

 

Info och anmälan 

Hållbart liv

MARIA SUNDBLOM-LINDBERG

Hållbart liv

Torsdag 21.3 kl. 19:00

 

Info och anmälan

 

Studieprogram

 

 


Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig.
Välkommen på kurs!


Pensionärer!

Delta avgiftsfritt i en valbar IT-kurs.

För att stöda seniorernas IT-kunnande erbjuder kommunen alla pensionärer bosatta i Korsholm att delta avgiftsfritt i en fritt valbar IT-kurs per termin. Som ett alternativ kan man istället välja 50 % rabatt på en individuell ´IT som du vill´-kurs eller 1-3 tider kostnadsfritt till IT-kliniken.

Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att anhålla om förmånen.