Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok?” -LIVESTREAMAD FÖRELÄSNING

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Seminariedagens övergripande tema är digitalt spelande bland barn och unga och välmående. Seminariet är avgiftsfritt och riktas främst till professionella som arbetar med barn och unga (lärare, elevhälsan, ungdomsarbetare, socialarbetare). Alla intresserade är välkomna med, inga förhandskunskaper krävs förutom ett genuint intresse för ämnet.

Mobilspelande och spelande är nytt för många vuxna. Föräldrar och professionella är i behov av information samt stöd för att kunna hantera spelande samt skapa och bibehålla goda relationer med den som spelar. Via en ökad förståelse över spelandets betydelse och motiv kan vi förebygga spelrealterande utmaningar och problem. För att svara på behovet ordnar vi ett seminarium som ger underlag till att diskutera spelande med de unga samt ger deltagarna en större insikt om den digitala spelvärlden. Världen digitaliseras och det är viktigt att förstå vilka möjligheter samt utmaningar digitala spel erbjuder.

Spelfostrarens handbok 2 publiceras under tillställningen och delas ut till alla seminariedeltagare. Boken är skriven av Spelfostrarnas nätverk och den innehåller artiklar om dataspel, spelande i olika situationer och beskrivet ur olika vinklingar, fostringsfrågor och relationer i spelvärlden samt hur problematiskt spelande kan motverkas. Originaltiteln heter Pelikasvattajan käsikirja 2.

 

1.       Max Sjöblom: Vad är e-sport och varför tittar man på när andra spelar?

2.       Jesper Englin: Female Legends, Fatta grejen med Fortnite - så blir du en e-sportförälder

3.       Matilda Ståhl: Ungas spelaridentitet och mänskliga relationer online

PAUS

4.       Tanja Rönnberg, Rädda Barnen Åland: Barnens Internet, barns hälsningar till vuxna

5.       Elisa Mekler: The role of gaming during difficult life experiences

6.       Verke, Digitalt ungdomsarbete 

7.       Annukka Såltin, EHYT rf: Slutord och publicering av Spelfostrarens handbok 2 

 

Seminariet är avgiftsfritt och ordnas av Spelkunskap-projektet, EHYT rf. Samarbetspartners är bl. a Folkhälsan, Peliviikko och Verke. Seminariet ordnas med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Seminariet streamas från Helsingfors och du kan delta i Korsholmssalen eller hemifrån.

 

Lediga platser

Ja

Kurskod

000120

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

11.11.2020 - 11.11.2020

Onsdag 09:00-16:30

Lektioner: 9  (1 ggr)

Plats

Vuxeninstitutet - Korsholmssalen
Skolvägen 1, 65610 Korsholm