Hantverkets grunder åk 1-4 / åk 5-7 (höst)

Lediga platser

Nej

Kursavgift

88,00 €

Hantverksskolan är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 2018. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger dem beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande. Material ingår i kursavgiften,

Gruppen består av elever i åk 1-4 (kl. 14.40-16.10) och elever i åk 5-7 (kl. 15.10-16.40).

Kursen har en fortsättning på våren.

Lediga platser

Nej

Kurskod

005002

Kursavgift

88,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Tidpunkt

25.08.2021 - 08.12.2021

Onsdag 14:40-16:40

Lektioner: 40  (15 ggr)

Visa alla tidpunkter

Tilläggsinformation

OBS! De elever som nu deltar i hantverksskolan har förtur att anmäla sig till nästa läsår. Anmälan bör göras senast 16.5.2021. Därefter öppnas anmälan för nya elever.

Studierna är indelade i gemensamma studier; UPPTÄCKA (120 lekt) ämnade för elever i åk 1-2, ÖVA (120 lekt) ämnade för elever i åk 3-4 och EXPERIMENTERA (60 lekt) ämnade för elever i åk 5-6 och i temastudier indelade i studiehelheterna; FÖRDJUPA (132 lekt) för elever i åk 7-8 och EGET UTTRYCK (68 lekt) för elever i åk 9-.
Målet för de gemensamma studierna är att eleven ska lära sig de grundläggande färdigheterna i slöjd. Studierna ska inspirera eleverna till att utveckla de färdigheter som de behöver för att planera och genomföra slöjdarbeten där man beaktar slöjd, teknologi och formgivning. Inom de gemensamma studierna granskar eleverna slöjden ur ett samhälleligt, kulturellt och mångvetenskapligt perspektiv
Målet för temastudierna är att bredda de färdigheter som eleven förvärvat sig i de gemensamma studierna. I undervisningen beaktas elevernas olika styrkor och intresseområden, de lokala resurserna, aktuella teman och det lokala.

Plats

Vuxeninstitutet - Textilklass
Skolvägen 1, 65610 Korsholm