Livsviktigt!

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Kursens mål är att ge personer med en cancerdiagnos kunskap om cancersjukdomar, hur dessa behandlas och vad som kan hjälpa den drabbade och samtidigt erbjuda en arena för möte med andra i liknande situation. Kursen ger också verktyg att hantera en stundom fysiskt, psykiskt och ekonomiskt utmanande vardag. Vid varje kurstillfälle utlovas rörelse och vila samt en paus med servering. 

Innehåll:  Cancerbeskedet – Behandlingar - Rehabilitering - Motion och vila - Mat och dryck - Behovsanpassad sjukvård. Under kursen används Cancerorganisationernas patienthandböcker som stödmaterial. 

Kursen genomförs som ett samarbete mellan Korsholms vuxeninstitut, Korsholms cancerklubb och Österbottens cancerförening. Korsholms cancerklubb står för deltagarnas kursavgifter. 

Kursplats meddelas senare. 

Lediga platser

Ja

Kurskod

610122

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Rose Heir

Tidpunkt

25.01.2023 - 05.04.2023

Plats

Övriga - Annanstans