FRK Livräddande Första Hjälpen 8 h® - Onlinekurs

Lediga platser

Ja

Kursavgift

115,00 €

På kursen lär du dig omfattande första hjälpen-färdigheter som krävs för att hantera många olika situationer. Du övar innehållet av livräddande första hjälpen och fördjupar dig dessutom i bl.a. igenkänning av sjukdomsfall och första hjälpen för dessa, samt beredskap och beredskapsfaktorer. Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig omfattande första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden eller arbetsplatsen. Du kan genomföra kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen. Hela kursen genomförs självständigt närsomhelst i egen takt via webben. 

Kursintyget för FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® är giltigt i 3 år. Med intyget kan du också förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®- eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt. 

Lediga platser

Ja

Kurskod

610116

Kursavgift

115,00 €

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Heidi Puiras

Tidpunkt

15.01.2024 - 31.05.2024

Tilläggsinformation

Kursinnehåll:
- Åtgärder i en nödsituation / Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person / Hjärt-lungräddning och användning av rådgivande defibrillator / Första hjälpen åt person som håller på att kvävas / Stoppande av riklig blödning i extremitet / Chock / Sjukdomsanfall / Första hjälpen vid sår och brännskador samt elstöt / Förebyggande av olyckor / Hälsofrämjandet / Psykisk första hjälpen / Beredskap och förberedelse.

- Innehåller även elbranschens första hjälpen-utbildningsämnen enligt elarbetssäkerhetsstandard SFS6002.

- Kursen görs självständigt via webben i egen takt, man kan pausa när man vill och fortsätta vid ett annat tillfälle. Man ska lyssna och följa med i bilder och videor som visas. Man ska svara på frågor mellan kapitlen. I slutet av kursen är det ett prov som man ska genomföra för att bli godkänd i kursen. Ifall man inte klarar provet på tre gånger slussas man tillbaka till början av kursen och genomför den på nytt.

- För att du ska få tillgång till nätutbildningen skickas det en länk och en kurs-kod till din e-post.

Plats

Online - Online
Via nätet