Käsityökoulu

Käsityökoulu on tavoitteellista ja etenee vuodesta toiseen vuonna 2018 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Käsityökoulu tukee lasten persoonallisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia itseilmaisuun käsityötaitojen avulla. Opetuksessa käymme läpi käsityön eri vaiheita eli kaikkea suunnittelusta toteutukseen.

Opinnot on jaettu yhteisopintoihin:

  • lk. 1-2 tarkoitettu LÖYDÄ (120 oppituntia)
  • lk. 3-4 tarkoitettu HARJOITTELE (120 oppituntia)
  • lk. 5-6 tarkoitettu KOKEILE (60 oppituntia)

Yhteisopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii käsitöiden perustaidot. Opinnot innostavat opiskelijoita kehittämään taitoja, joita he tarvitsevat voidakseen suunnitella ja toteuttaa käsitöitä, jossa käsityö, teknologia ja muotoilu on huomioitu. Yhteisopinnoissa opiskelijat tarkastelevat käsityötä yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja monitieteellisestä näkökulmasta.

Yhden lapsen maksaessa täyden kurssimaksun voidaan sisarukselle myöntää 25 % alennus hakemuksen perusteella. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

 

Kurssit ja ilmoittautuminen!

Hantversskola 012

Hantversskola 013