Barn och unga vid skärmen - Hur hantera spelandet? -LIVESTREAMAD FÖRELÄSNING

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Från flera skolor i vår kommun samt i diskussioner i arbetsgruppen för rusmedelsförebyggande konstateras det att vi har problem med barnens datorspelande och dess konsekvenser. Familjer ropar efter hjälp, föräldrar vet inte hur de ska sätta gränser. Skolorna vittnar om att problemen starkt framträder i elevernas skolvardag. Vad behöver göras? Ska man kanske vara nöjd då barnet sitter hemma på sitt rum och inte ”ränner ute på byn”? Ska vi släcka bränder eller försöka hitta bättre vägar? Rastlösa barn med koncentrationssvårigheter kan bero på att nattsömnen naggats i kanten av datorn och de spel som lockar där. Föräldrar och lärare står ofta utan de verktyg som skulle behövas för att åtgärda problemen. Den här kvällen diskuteras olika möjligheter och lösningar med utgångspunkt i den kunskap och expertis som vi samlat.

Spel i ungas vardag (PeM Matilda Ståhl, Åbo Akademi)

Hur ser barns och ungas spelvanor ut? Ståhl forskar i virtuella lärmiljöer, bl.a. datorspel, men också identitetskonstruktion i relation till de spelvanor hon undersökt. Föreläsningen ger en aktuell inblick i spelande som en del av barns och ungas vardag.

Paneldiskussion (Moderator: rektor Rose Heir)

Olika sakkunniga inleder på rubrikerna: Spelar mitt barn för mycket? - Hur tänker ungdomar om digitalt spelande? - Aktuell spelfakta och info - Hur syns spelandets effekter i skolan? - Spelande som en positiv hobby – vänner finns också på nätet - Läget i Korsholm

Seminariet genomförs i samarbete med Korsholms rusmedelsförebyggande arbetsgrupp. Seminariet hålls i Korsholmssalen och livestreamas så att man också kan delta hemifrån.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediga platser

Ja

Kurskod

000112

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Matilda Ståhl

Tidpunkt

13.10.2020 - 13.10.2020

Tisdag 18:00-20:30

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Vuxeninstitutet - Korsholmssalen
Skolvägen 1, 65610 Korsholm