Grundläggande konstundervisning

 

32


Anmälan till bildkonstskolan och hantverksskolan.
Eleverna antas i anmälningsordning. 

 

Följ vår verksamhet på Instagram!

Grundläggande konstundervisning är avsedd för barn och unga och ordnas utanför skolan. Undervisningen ger eleverna färdigheter att uttrycka sig inom olika konstarter. I Korsholms vuxeninstitut ges undervisning i bildkonst (Bildkonstskolan) och hantverk (Hantverksskolan).

Undervisningen är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan som är uppgjord enligt Utbildningsstyrelsens fastställda läroplansgrunder för grundläggande konstundervisning.

Studierna skapar en möjlighet för eleven att utveckla ett personligt förhållande till och ett livslångt intresse för bildkonst respektive hantverk, kultur och formgivning.

Elever som redan har inlett studier inom grundläggande konstundervisning (Bildkonstskolan och Hantverksskolan) har förtur att få anmäla sig till nästa läsår.