Kontaktuppgifter

Vi vill minimera närkontakt och önskar därför att man om möjligt undviker besök i vårt kansli.
Kontakta oss gärna, men i första hand per telefon eller e-post.


 

Telefon (kansli):

(06) 327 7266

E-post:

vuxeninstitutet@korsholm.fi

Kansliets öppettider:

mån. 10-16, tis.10-18 (sept.-nov./jan.-apr.) ons.-fre. 9-16 

Besöksadress: 

Skolvägen 1
65610 KORSHOLM 

Faktureringsadress:  

Korsholms kommun
Inköp
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM

Viktigt!
På samtliga fakturor som gäller Korsholms vuxeninstitut skall uppges: Beställarkod 311