Registerbeskrivning

Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister

Registeransvarig
Korsholms kommun/Korsholms vuxeninstitut

Registrets ansvarsperson
Vuxeninstitutets rektor

Registerärenden sköts av
Vuxeninstitutets kanslipersonal

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till
rätt person.

Registrets datainnehåll

Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personbeteckning
Adress
E-post
Mobiltelefonnummer


Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen
Kön
Modersmål                                       
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Används för

Identifiering av kursdeltagare och lärare
Postning
Användarnamn i anmälningssystemet
För meddelanden direkt till person

 

 

 

Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistrering.

Utlämnande av personuppgifter
Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

Webbplatsens cookies
Denna webbplats använder Google Analytics för att skapa en övergripande bild av hur användarna använder webbplatsen.

Google Analytics använder cookies för att anonymt hämta information om hur besökarna använder webbplatsen. Exempel på information som lagras är antalet sidvisningar, hur besökarna hittade webbplatsen och antalet besök. Avsikten är att hjälpa oss att öka webbplatsens användbarhet.

Principer för skyddandet av registret
All registrering av uppgifter i anmälningsskedet går via en säker SSL-skyddad https-förbindelse.Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas.

Granskningsrätt
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att veta vilka uppgifter om honom/henne som lagrats i registret. En skriftlig, undertecknad ansökan om rätt att få granska uppgifterna bör sändas till följande adress: Korsholms vuxeninstitut Skolvägen 1, 65610 Korsholm