Korsholmströjan

 

År 1998 firande Korsholm 650 år och för att fira jubileumsåret utlyste vuxeninstitutet tillsammans med kulturbyrån en tävling i att skapa mönster till en ”Korsholmströja”.

Det vinnande bidraget ”Vår natur och näring” komponerades av Anne-Maj Isaksson från Replot.
Hon inspirerades av naturen och i tröjans mönster kan man urskilja gräset och strandstenarna. Havet, horisonten med granskogen. Sädesax och sädesfält med sädesskylar. Stenmuren, ängen och blomsterängen. Ladorna, lövträden och slutligen himlen.

 Korsholmströjan

 

Foto: Kristina Skog