Projektverksamhet

ALVAR

ALVAR –vuxeninstitutet är ett projekt med målsättningen att utveckla och anpassa innehåll och format för ensamboende, äldre korsholmare i en bildtelefonitjänst på en så kallad Alvarplatta. Under projekttiden utvecklas och prövas en modell för hur detta även framöver skulle kunna genomföras som återkommande, permanent verksamhet vid vuxeninstitutet. Under höstterminen har deltagarna på sin Alvarplatta fått ta del av exempelvis rörelseträning och föreläsningar på teman som sömn och sorg. Allt genomförs i liten grupp och inga avgifter uppbärs av deltagarna.

Projektet genomförs i samarbete med kommunens hemservicesektor och äldreråd. Det tekniska genomförandet sker med stöd från Vasa stads byrå för Alvar-tjänsten.

Projekttid: 1.4.2021-31.5.2022

Svenska folkskolans vänners logoSvenska kulturfonden logo till webben 01

 

 

KOMPETENSBRON

Korsholms vuxeninstitut är projektledare för verksamhet som genomförs under namne Kompetensbron, som är ett av EU-programmet Erasmus+ finansierat samarbetsprojekt med Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Under projektperioden kommer Korsholm att samarbeta med Umeå för att i första hand stärka pedagogisk och administrativ kompetens i vår digitala verksamhet. En andra målsättning är att projektet ska utmynna i en plattform för delande av verksamhet organisationerna emellan och målet är att invånare i Korsholm och Umeå ska ges möjlighet att delta i samma kurser, seminarier och föreläsningar.

Projekttid: 2022-2023

Kompetensbron logo

logon kompetnsbron farg 

 


INSTITUTET 3.0

Institutet 3.0 verkar som projekt för nätverkssamarbete som under lång tid bedrivits mellan Korsholms vuxeninstitut, Vörå medborgarinstitut, Vasa medborgarinstitut Alma, Malax-Korsnäs Medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut och Kristinestads medborgarinstitut. Projektet leds av Korsholms vuxeninstitut och rektorsrådet, som håller regelbundna möten. Teman inom projektet är gemensam distanskursverksamhet kallad “Nejdens nätinstitut”, hållbar utveckling, kompetensbaserat lärande, erkännande av kunnande för studieregistret Koski samt arbete med institutens utvecklingsplaner. Innehållet är omfattande och utvecklande och samarbetet mellan instituten stärks.

Projekttid: 1.8.2020-30.6.2022

institutet 3 01

 

KONTAKTPERSON 

Pedagogisk planerare
Rose Heir
rose.heir@korsholm.fi
044 727 1547