SKAPA

 

 

Växa och Vara i Konsten

 

SKAPA är Svenska Kulturfondens stora satsning under 2023–2026.
Svenska Kulturfonden vill stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning i Finland. Utövande av konst gör att vi mår bättre, stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet samt ger redskap för yrkeslivet och hela livet. Tillgänglighet och jämlikhet är de stora utmaningarna inom konstundervisning för barn och unga i Finland. På många orter undervisas ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjlighet att delta i konstundervisning på sin fritid. Med konstundervisning avses här undervisning i musik, bildkonst, slöjd, teater, dans, cirkus, mediakonst, ordkonst och arkitektur.

Korsholm och Vörå kommun har beviljats projektmedel inom satsningen SKAPA för att kartlägga befintlig konstfostran och se hur man kunde vidareutveckla konstundervisningen i kommunerna. Grundläggande konstundervisning (läroplansenlig långsiktig undervisning) ges idag inom kommunerna i olika grad (Korsholm 4 ämnen och Vörå 2 ämnen). Konstundervisning sker idag även i hög grad inom olika lokala föreningars regi. Konstundervisning ges också till viss del inom Finlandsmodellen och de klubbar som ordnas direkt efter skoldagen. Tillgänglighet och jämlikhet i utbudet är utmaningen.

SKAPA rapport

 

 

SvenskakulturfondenlogosvartRGB

 

 

SKAPA orange landscape RGB

 P1160138 beskuren

IMG 0824 2

KONTAKTPERSONER

Sonja Backlund
sonja.backlund@korsholm.fi

Carla Fri
carla.fri@korsholm.fi