Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Kurssihallintajärjestelmän henkilötietorekisteri

Rekisterin pitäjä
Mustasaaren kunta/Mustasaaren aikuisopisto

Rekisterin vastuuhenkilö
Aikuisopiston rehtori

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Aikuisopiston kansliahenkilökunta

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Henkilötiedot kerätään voidaksemme yksiselitteisesti yksilöidä opiskelijat ja opettajat, jotta kurssimaksut ja palkat kohdentuvat oikein.

Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Osoite
S-posti
Matkapuhelinnumero

 

Käyttötarkoitus

Opiskelijoiden ja opettajien yksilöiminen
Postitus
Käyttäjänimi ilmoittaumisjärjestelmässä
Viestit suoraan henkilölle

Opetushallituksen ja tilastokeskuksen lakisääteinen tilastointi
Sukupuoli
Äidinkieli
Koulutustaso

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään opiskelijoiden ja opettajien käyttäjätileiltä.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin viranomaisille, joilla on lailliset perusteet käyttää tietoja toiminnasta.

Rekisterin suojaaminen
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä.  Kurssihallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Tiedot säilytetään rekisterin tietokannassa.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilörekisterilain (henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tietokannassa. Rekisteröity henkilö voi esittää kirjallisen, allekirjoituksella varustetun tarkastusoikeutta koskevan pyynnön osoitteeseen: Mustasaaren aikuisopisto Koulutie 1, 65610 Mustasaari