vuxeninstitutet.jpg

 

Yleistä opistosta

Opisto perustettiin vuonna 1966 nimellä Femte ringens medborgarinstitut ja se kunnallistettiin vuonna 1973. Samalla nimi muutettiin Mustasaaren kansalaisopistoksi - Korsholms medborgarinstitut. 1.8.1999 alkaen kansalaisopiston nimi muutettiin Mustasaaren aikuisopistoksi - Korsholms vuxeninstitut. Vuonna 1987 opisto sai omat hallinto- ja opetustilat kunnan keskustasta.

Mustasaaren aikuisopistoa johtaa Hyvinvointivaliokunta.

 

Opiston toiminta voidaan jakaa neljään pääryhmään

- yleissivistävä koulutus

- lasten ja nuorten kuvataiteen ja käsityön perusopetus

- toimeksiantokoulutus ja työvoimapoliittinen koulutus

- projektit

Toiminta on monipuolista ja joustavaa. Vuosittain toteutettava opinto-ohjelma pohjautuu paikallisiin koulutustarpeisiin eli kuntalaisten toiveisiin.

Vuosikertomus 2021