Annullering

 

 

Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid!
Senast 7 dagar före kursstart kan du annullera din plats avgiftsfritt. Om annulleringen görs efter det, men före andra kurstillfället faktureras halva kursavgiften, dock max 10 €.

Kortkurser (1-10 h eller veckoslutskurser) måste annulleras senast 7 dagar före kursstarten, därefter faktureras avgiften i sin helhet.

Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet, inte till läraren!
En plats räknas som annullerad från det datum då meddelandet inkommit till kansliet. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet.