Kursförslag

 

Har du en kurs- eller föreläsningsidé?

Du har alltid möjlighet att påverka vuxeninstitutets kursutbud!

Fyll i dina idéer här eller printa ut vår kursförslagsblankett och lämna in den till kansliet.