Deltagarantal

 

Minimiantalet deltagare i våra kurser är i regel sju förutom i fortsättningskurser i språk och musik samt i kurser för handikappade där antalet kan vara fem. I tvåspråkiga kurser är minimiantalet åtta. Maximiantalet deltagare varierar beroende på kursens typ och utrymmets storlek. För föreläsningarna varierar minimiantalet deltagare.

En kurs som startat fortgår till terminens slut även om minimiantalet underskrids.