Avgifter

 

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgift. Vuxeninstitutet fakturerar alla kursavgifter.

Föreläsningar vid Vuxeninstitutet kan ännu betalas på plats med bankkort. Vid anmälan utan användarkonto sk. ”snabbanmälan” till föreläsningar gäller alltid betalning på plats.

I kursavgifterna ingår vanligen inget kursmaterial med undantag av bildkonst- och hantverksskola för barn. Många kurser innebär en tilläggskostnad för deltagarna i form av material eller kursbok.

Vill du betala med förmånssedlar? Läs mer här.

 
Rabatter

  • Arbetslösa får 25 % rabatt på samtliga kurser mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet senast när kursen startar.
  • Utbildningsstyrelsen har beviljat medel som ger pensionärer och 63 år fyllda seniorer samt arbetslösa, invandrare och personer med inlärningssvårigheter eller kort grundutbildning möjlighet att anhålla om 25 % rabatt på kursavgifter i ämnena data, motion, hantverk, konst, språk samt musikgrupper. Rabatten gäller för en kurs/person/termin. Rabatterna beviljas så långt anslagen räcker.

  • Pensionärer!
    Kommunen gör en extra satsning på seniorer och deras IT-kunnande. Därför kan vuxeninstitutet erbjuda alla pensionärer bosatta i Korsholm möjlighet att delta gratis i en (1) fritt valbar IT-kurs/termin/person.
    Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att ta del av den här gratisförmånen!
    (Förmånen gäller inte kurserna “IT som du vill - individuell IT-kurs”)

Rabatten dras inte automatiskt! Du bör anhålla om rabatten senast när kursen startar antingen via din webbanmälan eller via kansliet (t.ex. per telefon, e-post eller personligt besök).

Rabatten beviljas inte i efterskott efter att faktura har skickats! Observera att alternativen “pensionär” respektive “arbetslös“ som väljs i webbanmälan inte i sig berättigar till rabatt utan används endast för statistiska syften!